Последни

Брой 9
0
Женският мозък реагира по-силно на просоциалното поведение, отколкото мъжкият мозък, установява изследване

Поведенчески експерименти показват, че жените са по-щедри от мъжете. Сега изследователите са успели да демонстрират, че мозъците на жените и…

Брой 9 Физикът от NIST (National Institute of Standards and Technology) проследява сигнали, предизвикани от кварцови кристали, обвити с бактерии – нов метод за оценка на бактерицидното действие на антибиотици. Новият метод отчита механичните трептения на бактериите и всички промени, предизвикани от антибиотика. С развитие на метода, техниката може да се използва за правилното медикаментозно лечение в конкретния медицински случай и в разработването на нови лекарства. Credit: Burrus/NIST
0
Бърз тест може да ускори антибиотичното лечение, помагайки в борбата с резистентността на бактериите

Изследователи са демонстрирали потенциален нов подход за бърза преценка дали даден антибиотик се бори с определена инфекция. Така се ускорява…