Нови открития за човека дават надежда за клинични изпитвания на ваксина срещу СПИН

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

hiv

Някои хора, заразени с вируса на ХИВ, произвеждат антитела, които ефективно неутрализират много от щамовете на бързо мутиращия вирус и учените работят по разработването на ваксина, която да индуцира подобни антитела с „широк спектър на действие“ (broadly neutralizing), които могат да предотвратят инфекцията.

Специално предложение:
 

Стратегията включва имунизиране на хората с поредица от различни белтъци на ХИВ, като имуногени, които да научат имунната система да произвежда необходимите антитела срещу вируса. Тази стратегия зависи от способността на първия имуноген да се свърже и активира специални прекурсорни клетки – broadly neutralizing antibody precursor B cells, които имат потенциала да се развият до В-клетки, произвеждащи антителата с широк спектър на действие (broadly neutralizing antibody-producing B cells).


normal_plasma_blood_cellsВ-клетки или В-лимфоцити – клетки на имунната система, които произвеждат антитела. Антителата се свързват със строго специфични участъци (антигени) от патогена или инфектираната клетка, като по този начин ги маркират за унищожаване.

 


Изследователски екип е открил, че подходящите прекурсорни клетки за един тип от тези антитела срещу ХИВ се откриват при по-голямата част от хората. Те са описали дизайна на един имуноген, който може да се свързва с тези прекурсорни В-клетки. Откритията са направени от учени от The Scripps Research Institute (TSRI), International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) и La Jolla Institute for Allergy and Immunology и са публикувани в Science.

„Открихме, че почти всеки притежава тези прекурсори и че прецизно проектиран белтък би могъл да се свърже с тези клетки, които имат потенциала да се развият в такива, произвеждащи антитела срещу ХИВ“ – обяснява William Schief, професор и ръководител на TSRI, Vaccine Design of the IAVI Neutralizing Antibody Center към TSRI, в чиято лаборатория е проектиран белтъкът за ваксината срещу ХИВ.

Имунната система на човека съдържа огромен запас от различни прекурсорни В-клетки и така може да отговори на голямо разнообразие от патогени. Но това означава, че прекурсорните В-клетки, способни да разпознават специфично вируса, са изключително малко в общия запас от В-клетки.

Структура на антитяло IgG

„Изпитанието пред разработчиците на ваксината е да се определи дали даден имуноген може да представя конкретна вирусна повърхност (за разпознаване – бел. прев.) по начин, който да активира отделни В-клетки да се размножат и да бъдат ефективни“ – казва съавторът на проучването Shane Crotty, професор към La Jolla Institute. „Използвайки нова техника, успяхме да покажем – много преди клиничните изпитвания – че повечето хора в действителност притежават подходящите В-клетки, които ще се свържат с нашия имуноген – кандидат за ваксина. Забележително е, че дизайнът на протеини може да бъде толкова специфичен, че да „открие“ една клетка сред милиони, демонстрирайки приложимостта на тази нова стратегия.“

Разработката е окуражаваща за започване на планирана Фаза 1 на клинично изпитване на версия на проектирания белтък за ваксината срещу ХИВ – „eOD-GT8 60mer“.  „Целта на клиничното проучване ще бъде да се провери безопасността и способността на протеина да предизвика желания имунен отговор в човека“ – казва Schief.

През юни, учените от TSRI, IAVI и The Rockefeller University съобщиха, че eOD-GT8 60mer предизвиква отговор в мишки, който показва някои от характеристиките, необходими за разпознаване и инхибиране на ХИВ. Ако eOD-GT8 60mer се държи по сходен начин при човека, вероятно ще бъдат необходими допълнителни имуногени за пълното индуциране на антителата, които могат да блокират ХИВ.

Новата разработка осигурява на учените и метод за оценка на това дали други нови протеини могат да се свързват с необходимите им прекурсорни В-клетки. Този метод е важен инструмент за дизайна на по-ефективни ваксини срещу СПИН, като позволява проучването на имуногените, преди да бъдат изпитвани в големи, скъпи и продължителни клинични изпитвания.

В кръв от здрави доброволци учените са открили В-клетки, способни да произвеждат антитела от класа VRC01, които разпознават много важна част (епитоп) от повърхността на вируса. Антителата от този клас са изолирани от различни индивиди и изглежда били развити по сходен начин, затова учените предположили, че първоначалните В-клетки от класа VRC01 си приличат много при различните хора. eOD-GT8 60mer е проектиран така, че да взаимодейства с тези прекурсорни В-клетки, за да инициира развитие на антитела с широк спектър на действие.

Сподели