Оксалоацетатът може да помогне в борбата с рака и има ефекта на калорийната рестрикция

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Доказателства за ползата от оксалоацетата в борбата със стареенето (аnti-аging)

Оксалоацетатът е вещество, което тялото ни използва за осъществяването на много важни функции. Това включва формирането на молекулите на белтъците и мастните киселини. Тук ще разгледаме важната му роля за превръщането на храната в използваема клетъчна енергия (аденозин трифосфат или АТФ).

Специално предложение:
 
oxalacetate-svg

Структурна формула на оксалоацетата.

Отдавна се знае, че добавянето на оксалоацетат към клетъчна култура води до значително повишаване на продукцията на АТФ. Но доскоро, използването му като добавка не беше практически обосновано, тъй като веществото бързо се разгражда при стайна температура.

Този проблем е разрешен от един инженер, който открил как да стабилизира молекулата. Оттогава учените започнали да изследват приложението на оксалоацетат при различни условия.

Едно от тези изследвания, публикувано през месец март тази година, помага да се установи как точно оксалоацетатът повлиява клетъчната функция. То предоставя още доказателства, че веществото може да подпомогне поддържането на „по-младежка“ функция на клетките.

Водещ изследовател на проучването е доктор Russell Swerdlow, директор на University of Kansas Alzheimer’s Disease Center и програмата KUMC Neurodegenerative Disorders Program.

Първоначално, Swerdlow използвал оксалоацетата за работата си върху Алцхаймер и Паркинсон. С финансиране от Alzheimer’s Association, той изучавал ефектите на оксалоацетата върху мозъчния метаболизъм при пациенти, болни от Алцхаймер.

Предишни изследвания на ефекта на оксалоацетат върху миши модели на Алцхаймер, показват подобрение на краткосрочната памет и понижение в количеството на бета-амилоидите (аминокиселини, които се откриват във високи концентрации в мозъка на болните от Алцхаймер).

Два извода от проучването

Оксалоацетатът може да подпомогне борбата с рака

Митохондриите в клетките са органелите, които ги осигуряват с енергия, като превръщат „храната“ в използваема биологична енергия (АТФ) по два начина.

Митохондрия. Credit: BruceBlaus

 

Единият начин е чрез използване на кислород. Нарича се окислително фосфорилитане и по-голямата част от вашия АТФ идва от този процес. Но митохондриите ви произвеждат известно количество АТФ и без кислород, чрез процеса гликолиза. Той представлява разграждане на глюкозата, с цел химично образуване на АТФ.

Излишък от глюкоза може да повиши гликолизата в клетките. Това се нарича ефект на Кребтри, който е временен. Но раковите клетки потискат използването на кислорода и разчитат почти изцяло на гликолизата – ефект на Варбург.

По тази причина, учените допускат, че можем да се борим с рака, чрез инхибиране на процеса, който води както до ефекта на Кребтри, така и на Варбург.

Идеята е относително проста. Статията на Swerdlow показва, че оксалоацетатът потиска временния ефект на Кребтри в клетките, затова може и да подпомогне предотвратяването на ефекта на Варбург и рака.

Веществото може да има много от ефектите на калорийната рестрикция

Друга важна информация, която получаваме от данните на Swerdlow е, че оксалоацетатът повишава количеството на активиран (фосфорилиран) SIRT1 белтък в клетката. Учените вярват, че този белтък е един от най-важните протеини за удължаване на живота.

Калорийната рестрикция също активира SIRT1. Статията на Swerdlow изглежда показва, че активацията от оксалоацетата е сходна с наблюдаваната при калорийна рестрикция.

Калорийна рестрикция – диетичен режим, при който се понижава дневният прием на калории, без да се стига до недохранване или намаляване на жизненоважните хранителни вещества.

Това може би е свързано със заключението на Swerdlow, че оксалоацетатът повишава както нивата на NAD+, така и на съотношението NAD+/NADH. Повишаването на количествата и на двете форми на никотинамид динуклеотида (NAD) е нещо добро. Има доказателства, че съотношението NAD+/NADH специфично активира продукцията на SIRT1, което може би е първият сигнал за активиране на SIRT1.

Друго откритие, докладвано в проучването, е това, че оксалоацетатът повишава нивото на малат дехидрогеназата – важен ензим, чието ниво обикновено се понижава с напредване на възрастта. Без него, клетките може да остареят. Това означава, че спират да се делят нормално и просто си стоят, причинявайки проблеми.

Според статията, оксалоацетатът не изменя редица важни вещества, които не искаме да се променят. Той, също така, повишава концентрациите на вещества, свързани с правилното образуване на митохондриите (COX2, PGC1alpha, PGC1beta и белтъка PRC).

Митохондриалната дисфункция е една от основните причини за остаряването. Затова, всичко, което подобрява митохондриалната биогенеза (създаването на нови митохондрии), допринася за доброто здраве на човека.

Други вещества с аnti-аging ефекти

Разбира се, има и други важни вещества, които имат ефекти, пречещи на стареенето.

Например, известно е, че анатабинът намалява бета-амилоидите при животни с Алцхаймер, като оксалоацетата. В момента той е подложен на клинични изпитания върху хора.

anatabine-svg

Структурна формула на анатабина

Механизмите не действие на анатабина и оксалоацетата са много различни и двете вещества не са взаимозаменяеми. Може би ще се окаже, че те действат в синергия в борбата със стареенето.

Механизмите не действие на анатабина и оксалоацетата са много различни и двете вещества не са взаимозаменяеми. Може би ще се окаже, че те действат в синергия в борбата със стареенето.

Сподели