Лечение на рани с клетъчна терапия

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Credit: National Cancer Institute

Credit: National Cancer Institute

Пациентите с диабет често страдат от лезии по краката си, които са много труднолечими, поради слабото кръвооросяване. В случаите, когато има наличие на дълго нелекувана инфекция, е възможно дори да се вземе решение за ампутация. Нов терапевтичен подход, представен наскоро в Journal of Investigative Dermatology от канадски изследователи в сътрудничество с Центъра за болнични проучвания към Университета в Монреал, би могъл да предотврати тези усложнения, подпомагайки лечението на раните.

Решението не е каквото може би очаквате, не е просто поредната антибиотична паста или друг предписан медикамент. Решението е в подход, който е различен: лечение чрез персонализирана медицина. „Ние открихме метод да модифицираме специфични бели кръвни клетки – макрофаги – и да ги направим способни да ускорят оздравяването на кожата“, обяснява неврологът Жан-Франсоа Кайлер, изследовател в Центъра за болнични проучвания към Университета в Монреал и професор в Университета в Монреал.

Специално предложение:
 

Отдавна е известно, че макрофагите играят ключова роля в нормалния процес на лечение на раните. Тези бели клетки са специализирани главно в процеса на прочистване и са съществени за възстановяването на кожата; те ускоряват лечението като поддържат баланса между възпалителните и противовъзпалителните реакции.

„Когато раната не зараства, това може да доведе до вторично възпаление и недостатъчна противовъзпалителна активност“, обяснява Кайлер. „Hие открихме, че поведението на макрофагите може да бъде контролирано така, че да промени баланса в полза на клетъчното възстановяване, посредством специален епидермален растежен фактор, наречен Milk Fat Globule Epidermal Growth Factor-8 или MFG-E8.“

Екипът на Кайлер пръв показва, че когато има наличие на кожна лезия, MFG-E8 предизвиква противъзпалителна и възстановителна реакция в макрофагите. Без този протеин лезиите заздравяват много по-бавно. Тогава изследователите разработили лечението чрез процеса приемен трансфер на клетки с цел да подсилят оздравителния процес.

Приемният трансфер на клетки представлява лечението на пациенти чрез използването на неговите/нейните собствени клетки, които са отгледани в лабораторни условия и обработени, след което обратно инжектирани с цел да окажат своето въздействие върху прицелния орган. Тази имунотерапевтична стратегия обикновено се използва за третирането на различни видове рак. Това е първият случай, в който се показва, че това е възможно и в репрограмирането на клетките за улесняване лечението на кожата.

„Ние използвахме стволови клетки, получени от миши костен мозък, за да придобием макрофаги, които третирахме ex vivo* с MFG-E8 преди реинжектирането им в опитните мишки и бързо забелязахме ускоряване на заздравяването“, споделя д-р Патрик Лаплант, асистент изследовател в екипа на Кайлер и първи автор на изследването.

„MFG-E8, действайки директно върху макрофагите, може да генерира клетки, които да организират процеса на ускоряване на заздравяването на кожата“, добавя д-р Кайлер.

Красотата на тази терапия е, че пациентът (в този случай мишките) не са изложени на действието на протеина директно върху целия организъм. Всъщност, както д-р Кайлер обяснява, „ако ние бяхме инжектирали протеина MFG-E8 директно в тялото, биха могли да настъпят ефекти отдалечени от раната, тъй като се въздейства на всички клетки, чувствителни към MFG-E8, което би довело до прекомерно обновяване на кожата, предизвикващо анормални белези, наречени келоиди. Главното предимство (на този метод) е, че ние въвеждаме само репрограмирани клетки и открихме, че те са способни да създадат необходимата околна среда, за да се увеличи формирането на белега. Ние всъщност открихме невероятния потенциал на макрофагите да направят заздравяването възможно чрез обикновено ex vivo лечение“.

Това, което остава да бъде направено, е да се изпита това персонализирано лечение, като се използват човешки клетки. След като това бъде направено, целта ще бъде да се разработи програма за човешка клетъчна терапия за диабетици и жертви на сериозни изгаряния. Очаква се това да отнеме няколко години изследвания преди да бъде достигнат този стадий.

Това напредничаво персонализирано лечение би могло да внесе съществена разлика в третирането на труднолечими рани. Според Световната здравна организация (СЗО), диабетът засяга 8.5% от населението на Земята и процентът на ампутиране на долните крайници е 10 до 20 пъти по-висок при диабетиците. „Ако с това лечение ние успеем в затварянето на раните и спомогнем за заздравяването на язвите, предизвикани от диабета, ние бихме могли да избегнем ампутирането“, заявява д-р Кайлер.

„Пострадалите от сериозни изгаряния също биха имали полза“, добавя той. „Чрез ускоряването и рационализацията на лечението на изгарянията, ние бихме могли да намалим инфекциите и келоидите, които за съжаление се формират твърде често при този вид пациенти“. Пациентите, страдащи от рак, при които се налага продължителна реконструираща хирургия, също биха могли да се възползват от лечението.

*Ex vivo (от лат. – извън живото) – изследвания в експерименталната биология, които се провеждат като се използват компоненти на един организъм, но във външна среда, извън организма.

Превод: Росица Петкова

Източник: Science Daily

Journal Reference:

Patrick Laplante, Frédéric Brillant-Marquis, Marie-Joëlle Brissette, Benjamin Joannette-Pilon, Romain Cayrol, Victor Kokta, Jean-François Cailhier. MFG-E8 Reprogramming of Macrophages Promotes Wound Healing by Increased bFGF Production and Fibroblast FunctionsJournal of Investigative Dermatology, 2017; DOI: 10.1016/j.jid.2017.04.030

Сподели