Тази микроскопска снимка показва как се изгражда белтъкът алфа синуклеин (в червено) в нервни клетки (в синьо) в мозък, поразен от болестта на Паркинсон. Ново изследване установява, че имунната система може да реагира на част от молекулата на белтъка. Roger J. Bick & Mya C. Schiess/UT-Houston Medical School/Science Source

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Тази микроскопска снимка показва как се изгражда белтъкът алфа синуклеин (в червено) в нервни клетки (в синьо) в мозък, поразен от болестта на Паркинсон. Ново изследване установява, че имунната система може да реагира на част от молекулата на белтъка. Roger J. Bick & Mya C. Schiess/UT-Houston Medical School/Science Source

Тази микроскопска снимка показва как се изгражда белтъкът алфа синуклеин (в червено) в нервни клетки (в синьо) в мозък, поразен от болестта на Паркинсон. Ново изследване установява, че имунната система може да реагира на част от молекулата на белтъка. Roger J. Bick & Mya C. Schiess/UT-Houston Medical School/Science Source

Сподели