Toni Cathomen_banner

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Проф. Toni Cathomen казва, че използването на технологията CRISPR-Cas9 за поправяне на заболявания на очите може да е нейното първо приложение в човешка тъкан. Credit: Image courtesy of Prof. Toni Cathomen

Проф. Toni Cathomen казва, че използването на технологията CRISPR-Cas9 за поправяне на заболявания на очите може да е нейното първо приложение в човешка тъкан. Credit: Image courtesy of Prof. Toni Cathomen

Сподели