Женският мозък реагира по-силно на просоциалното поведение, отколкото мъжкият мозък, установява изследване

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Поведенчески експерименти показват, че жените са по-щедри от мъжете. Сега изследователите са успели да демонстрират, че мозъците на жените и мъжете обработват просоциално и егоистично поведение по различен начин. При жените просоциалното поведение задейства по-силен сигнал за възнаграждение, докато системите за възнаграждение на мъжете реагират по-силно на егоистичното поведение.

Специално предложение:
 

Поведенческите експерименти показали, че жените споделят определена сума пари по-щедро от мъжете. За да придобият по-задълбочено разбиране за това поведение, невролозите от Департамента по икономика разгледали областите на мозъка, които са активни, когато се вземат решения от този вид. Те са първите, които демонстрират, че мозъците на мъжете и жените отговарят по различен начин на просоциално и егоистично поведение.

Егоистичното поведение активизира награждаващата система по-силно при мъжете

Стриатумът, разположен в средата на мозъка, отговаря за оценката на наградата и е активен при всяко взимане на решение. Резултатите показват, че той е по-силно активиран в мозъка на жените при взимане на просоциалните решения, отколкото при взимане на егоистични решения. За разлика от тях, егоистичните решения водели до по-силно активиране на системата за възнаграждение при мъжките мозъци.

Нарушения в системата за възнаграждение води до по-егоистично поведение при жените

Във вторият експеримент, системата за възнаграждение била нарушена чрез лекарства. При тези условия жените се държали по-егоистично, докато мъжете станали по-просоциални. Последният резултат изненадал изследователите. Както обяснява ръководителят на изследването Alexander Soutschek, “тези резултати показват, че мозъците на жените и мъжете обработват щедростта по различен начин и на фармакологично ниво”. Резултатите също така ще имат последствия при по-нататъшните изследвания на мозъка, като Soutschek отбелязва, че “бъдещите проучвания трябва да отчитат по-сериозно разликите между половете”.

Културно обусловените поведенчески модели са решаващи

Дори ако тези различия са очевидни на биологично ниво, Soutschek предупреждава да не се предполага, че те трябва да бъдат вродени или от еволюционен произход. “Системите за възнаграждение и обучение в нашите мозъци работят в тясно сътрудничество. Емпиричните изследвания показват, че момичетата получават похвали за просоциално поведение, което означава, че техните системи за възнаграждение се научават да очакват награда, когато помагат, вместо когато се държат егоистично. В този смисъл, разликите между половете, които наблюдавахме в нашите изследвания, най-добре могат да бъдат приписани на различните културни очаквания към мъжете и жените.” Това се подкрепя и от разкрития, които показват значителни разлики в чувствителността на системата за възнаграждение към просоциалното и егоистично поведение в различните култури.

Превод: Георги Ангелов

Източник на материала: Материалите са предоставени от Университета в Цюрих на Science Daily.

Сподели