PET изображения, показващи депозити от тау-протеин в мозъка на индивиди болни от болестта на Алцхаймер (долен ред) и на здрави индивиди (горен ред). Регионите в червено показват натрупване на тау-протеин. Credit: Dr. Matthew Brier

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

PET изображения, показващи депозити от тау-протеин в мозъка на индивиди болни от болестта на Алцхаймер (долен ред) и на здрави индивиди (горен ред). Регионите в червено показват натрупване на тау-протеин. Credit: Dr. Matthew Brier

PET изображения, показващи депозити от тау-протеин в мозъка на индивиди болни от болестта на Алцхаймер (долен ред) и на здрави индивиди (горен ред). Регионите в червено показват натрупване на тау-протеин. Credit: Dr. Matthew Brier

Сподели