Фигура 4. Електронно-микроскопски микрографии на секреторен фенотип васкуларни гладкомускулни клетки на експериментални животни. a-e. Посочени са секреторни вакуоли със сферична (стрелки) и елонгирана (глави на стрелки) форма. Увеличение x20 000. Източник: (8).

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Фигура 4. Електронно-микроскопски микрографии на секреторен фенотип васкуларни гладкомускулни клетки на експериментални животни. a-e. Посочени са секреторни вакуоли със сферична (стрелки) и елонгирана (глави на стрелки) форма. Увеличение x20 000. Източник: (8).

Фигура 4. Електронно-микроскопски микрографии на секреторен фенотип васкуларни гладкомускулни клетки на експериментални животни. a-e. Посочени са секреторни вакуоли със сферична (стрелки) и елонгирана (глави на стрелки) форма. Увеличение x20 000. Източник: (8).

Сподели