Фигура 6. Електронно-микроскопски микрографии на секреторен фенотип васкуларни гладкомускулни клетки на експериментални животни, третирани със субантимитотични дози колхицин. Клетките отговарят на третирането с (a) натрупване на секреторни гранули (посочени в кръгове) или (b) вакуоларен тип дилатация на цистерните на гранулирания етдоплазматичен ретикулум, някои от които достигат до плазмалемата (1, 2, 3). a, b x 10 000. Източник: (8).

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Фигура 6. Електронно-микроскопски микрографии на секреторен фенотип васкуларни гладкомускулни клетки на експериментални животни, третирани със субантимитотични дози колхицин. Клетките отговарят на третирането с (a) натрупване на секреторни гранули (посочени в кръгове) или (b) вакуоларен тип дилатация на цистерните на гранулирания етдоплазматичен ретикулум, някои от които достигат до плазмалемата (1, 2, 3). a, b x 10 000. Източник: (8).

Фигура 6. Електронно-микроскопски микрографии на секреторен фенотип васкуларни гладкомускулни клетки на експериментални животни, третирани със субантимитотични дози колхицин. Клетките отговарят на третирането с (a) натрупване на секреторни гранули (посочени в кръгове) или (b) вакуоларен тип дилатация на цистерните на гранулирания етдоплазматичен ретикулум, някои от които достигат до плазмалемата (1, 2, 3). a, b x 10 000. Източник: (8).

Сподели