Калциевото тестване в коронарните артерии е по-добър начин да се предскажат сърдечни пристъпи, отколкото стрес тестовете сами

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Изследователи от Intermountain Medical Center Heart Institute в Сoлт Лейк Сити  откриха, че включването на недостатъчно използвани, но достъпни технологии за изображения по-точно предсказва кой е изложен на риск от сърдечни пристъпи и подобни заплахи във времето, за да ги предотврати.

Специално предложение:
 

За изследването учените измерват нивото на калций в коронарните артерии (коронарен калциум скор) по време на стрес тестовете, като използват два общи диагностични теста – позитронна емисионна томография или PET и компютърна томография или CT, за да определят риска от сърдечни заболявания.

„Обикновено, ако имате болка в гърдите, попадате в отдела за спешна медицинска помощ или се консултирате с вашия лекар и може да бъдете подлоежни на стрес тест, за да се определи дали има съмнения за блокиране на коронарните артерии“, казва Viet Le, водещ автор на изследването, асистент по медицина и изследовател на сърдечно-съдовата система в Intermountain Medical Center Heart Institute. „Ако погледнете на коронарните артерии като на коридор, стрес тестът ви позволява по същество да хвърлите топка надолу по коридора и ако успее да премине от точка А до точка Б, няма значителна блокада“, каза Viet Le. „Ако залата е блокирана и топката не се търкаля през цялото време, са вероятни значителни сърдечни заболявания.“

Дори и ако топката се спусне надолу по целия коридор, може да има кутии, натрупани в коридора, така че пътят да е частично блокиран и ако кутиите паднат, вие сте в опасност от пълен блокаж. Ето защо се прави тестването за калций– то идентифицира съществуващо заболяване. Ако се открие наличие на калций в артериите, е по-вероятно вие да получите сърдечен удар или да се нуждаете от стент или байпас.

Учените изследват повече от 8000 пациенти без анамнеза за коронарна артериална болест, сърдечен пристъп или известен ограничен кръвоток към сърцето, дошли в клиниката на лекаря или в болницата със симптоми на предполагаемо сърдечно заболяване и получили преглед с PET/CT от 2013 г. до 2016 г.

От тези пациенти изследователите установили, че 53,2% нямат калций в коронарните артерии, а 46,8% имат. В рамките на 60 дни те установили следното:

  • 6% от пациентите без калций били подложени на коронарна ангиография, в сравнение с 10,8%, които имат калций.
  • 8% от пациентите без калций получили реваскуларизация, за да възстановят притока на кръв към сърцето, в сравнение с 6,5% от пациентите с калций в коронарните им артерии.
  • 9% от пациентите без калций претърпели инфаркт или друго тежко състояние, свързано с коронарната артерия, в сравнение с 6% от пациентите с калций.
  • 4% от пациентите без калций умират, в сравнение с 4,2% от пациентите с калций.

„Провеждането на тест за PET/CT за измерване на калций в коронарна артерия означава, че клиницистите могат да разберат разликата между потенциален риск от сърдечни заболявания и действително заболяване“, каза Viet Le. „Високото кръвно налягане, диабетът, високият холестерол и тютюнопушенето са рискови за развитието на сърдечно-съдови заболявания, но много хора, които са подложени на тях, никога не са страдали от подобно заболяване. Наличеито накоронарния калций е самото заболяването и в допълнение показва до каква степен болестта е на лице.“

Резултатът от изследването на калция по време на стрес-теста с PET/CT означава, че грижите могат да бъдат по-прецизни, като същевременно предоставят на пациентите повече стимул и мотивация за подобряване на начина на живот.

„След отрицателен стрес-тест вероятно ще кажем на пациента: Ти си добре, симптомите ти днес не са от сърцето ти – няма коронарна блокада“, а пациентите си тръгват и се чувстват като Супермен – казва Viet Le. „Тестът ни позволява да препоръчаме терапия по-рано, ако е необходимо. Можем да кажем: Е, топката може и да премина през коридора, но там има обструкция, в процес на изчакване, което означава, че имате сърдечно-съдово заболяване. Това не е теоретично, вие сте изложени на риск. Трябва да сте по-бдителни по отношение на упражненията, диетата и симптомите. Може да се наложи да започнем медицинска терапия. След това можем да наблюдаваме тези пациенти по-отблизо с цел да намалим риска.“

Тестът PET/CT също има потенциала проактивно да намалява разходите за здравеопазване, тъй като предотвратяването на сърдечен удар или подобно събитие е най-добрият и най-евтиният начин за лечение. „Избягването на сърдечен удар е огромна икономическа полза“, каза Viet Le. „Подобно предимство идва, когато клиницистите предписват лекарства по-ефективно, като идентифицират точно кой има нужда от тях.“

 

Източник: Science Daily

Сподели