Акумулация на амилоид-бета (в жълто) в мозъка на добре отпочинали хора (вляво) и на хора, прекарали без сън 31 часа (вдясно). Със стрелка е отбелязано повишено количество амилоид-бета в хипокампуса. Credit: E. SHOKRI-KOJORI/NIH

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Акумулация на амилоид-бета (в жълто) в мозъка на добре отпочинали хора (вляво) и на хора, прекарали без сън 31 часа (вдясно). Със стрелка е отбелязано повишено количество амилоид-бета в хипокампуса. Credit: E. SHOKRI-KOJORI/NIH

Акумулация на амилоид-бета (в жълто) в мозъка на добре отпочинали хора (вляво) и на хора, прекарали без сън 31 часа (вдясно). Със стрелка е отбелязано повишено количество амилоид-бета в хипокампуса. Credit: E. SHOKRI-KOJORI/NIH

Сподели