Нов подход за стимулиране на имунен отговор срещу туморни клетки

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Активирането на дендритни клетки с TIM-3 антитяло индиректно стимулира Т- клетъчната противоракова активност.

Специално предложение:
 

Нови лекарства, които активират имунната система срещу раковите клетки, са подобрили живота на много страдащи от рак. Въпреки това, имунотерапията не е ефективна при всички пациенти, а успехът на тези терапии зависи от индивидуалните фактори на пациента. Екип от изследователи на Moffitt Cancer Center се опитва да намери нови начини за допълнително повишаване на активността на имунната система срещу рака. В статия, публикувана в януарския брой на Cancer Cell, учените описват как нов тип имунотерапия, насочена към протеина TIM-3, работи за стимулиране на имунната система.

Много от одобрените понастоящем лекарства за имунотерапия са насочени към тип имунна клетка, наречена Т-клетка. Веднъж активирани Т-клетките могат да се насочат към тумора и да го прицелят за унищожаване. Въпреки многобройните успехи с тези лекарства, някои пациенти не отговарят на имунотерапията така добре, както други. Изследователите от Moffitt искали да определят дали е възможно да активират противораковите свойства на Т-клетките индиректно чрез насочване към друг вид имунна клетка, наречена дендритна клетка.

Изследователите извършили поредица от експерименти с проби от рак на гърдата и миши модели на рака на гърдата. Те открили, че протеин, наречен TIM3 се разполага по повърхността на дендритните клетки. Знае се, че този белтък играе ключова роля в регулирането на имунната система, което предполага, че е възможно TIM-3 да се превърне в мишена върху тези клетки, чрез която да се активират Т-клетките. Те потвърждават това, като показват, че туморният растеж е намалял при мишки, лекувани с комбинация от лекарствено средство с  антитела срещу TIM3 и химиотерапевтичното средство паклитаксел (paclitaxel), в сравнение с лечението само с паклитаксел.

След това изследователите искали да определят как анти-TIM-3 антитялото работи, за да активира имунната система. Те открили, че третирането с антитялото кара дендритните клетки да произвеждат химически вещества (т.нар. месинджъри), които впоследствие активират Т-клетките, като по този начин водят до имуномедииран отговор срещу туморни клетки.

Няколко лекарства, които са насочени към TIM-3, в момента се изследват в клинични проучвания в ранен стадий на различни видове тумори, включително рак на гърдата. Резултатите от проучването на Moffitt предполагат, че лекарствата, насочени към TIM-3, могат ефективно да стартират имунен отговор срещу раковите клетки, особено когато се комбинират с паклитаксел при пациенти с рак на гърдата.

„Паклитаксел е един от предпочитаните химиотерапевтици за използване при рак на гърдата и нашите открития показват, че анти-TIM-3 антитялата също трябва да се имат предвид като средство за подобряване на имунозависимия отговор към химиотерапията”, обяснява д-р Брайън Ръфъл (Brian Ruffell), асистент в отдела по имунология на Moffitt.

Превод: д-р Антоанета Павлова

Източник: Science Daily

Сподели