Фиг. 3. Визуална сигнализация, показваща се под формата на анимирано човече върху дисплея на мобилно устройство.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Фиг. 3. Визуална сигнализация, показваща се под формата на анимирано човече върху дисплея на мобилно устройство.

Фиг. 3. Визуална сигнализация, показваща се под формата на анимирано човече върху дисплея на мобилно устройство.

Сподели