Фиг. 7. Правилно положение на гръбначния стълб при страничен лег – 1 и неправилно – 2 и 3.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Фиг. 7. Правилно положение на гръбначния стълб при страничен лег – 1 и неправилно – 2 и 3.

Фиг. 7. Правилно положение на гръбначния стълб при страничен лег – 1 и неправилно – 2 и 3.

Сподели