Вируси, наричени бактериофаги, похищават бактерии и ги използват за произвеждане на повече свои копия. Сега изследователите са открили, че те също могат и да общуват. Credit: Animated Healthcare Ltd./SPL

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Вируси, наричени бактериофаги, похищават бактерии и ги използват за произвеждане на повече свои копия. Сега изследователите са открили, че те също могат и да общуват. Credit: Animated Healthcare Ltd./SPL

Вируси, наричени бактериофаги, похищават бактерии и ги използват за произвеждане на повече свои копия. Сега изследователите са открили, че те също могат и да общуват. Credit: Animated Healthcare Ltd./SPL

Сподели