Защо не знаем кои лекарства са безопасни при кърмене

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
mother-credit-unicef-ukraine-flickr-cc-by-2-0

Credit: UNICEF Ukraine, flickr (CC BY 2.0)

Безопасната употреба на медикаменти по време на кърмене не е лесна област за изучаване, но родителите заслужават да получат по-добра информация за ползите и рисковете.

Когато Janet Woodcock започнала да практикува лекарската си професия, преди около 40 години, тя бързо осъзнала, че обучението ѝ не е достатъчно, за да знае как да се справи с често срещана дилема. Майките били окуражавани да кърмят бебетата си, но безопасно ли е това, ако междувременно приемат лекарства? „Никога не ми беше казвана и дума за това” – казва Woodcock, която сега оглавява Центъра за оценка и изследване на лекарствата към Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA) на САЩ.

Специално предложение:
 

Пациентките на Woodcock, по думите ѝ, са вманиачени в идеята да направят това, което е най-добро за бебетата си. Но при липсата на данни за това дали и как даден медикамент може да повлияе на новороденото, майките често са принудени да избират между собственото си здраве и това на детето. Най-често срещаният медицински съвет – и преди, и сега – е: ако се съмнявате, спрете да кърмите.

Според нея ситуацията се е подобрила, но не достатъчно. Почти 90% от кърмещите майки в САЩ приемат някакъв медикамент. За много от тези лекарства – включително най-често използваните за лечение на диабет и висок холестерол – лекарите все още не знаят какво да посъветват пациентите си. Проведени са съвсем малък брой проучвания, които търсят отговор на тези въпроси – и те засягат предимно медикаменти за ХИВ.

Недостигът на научни изследвания идва на фона на подновения обществено-здравен натиск по света, който приканва майките да кърмят. Кърменето се свързва с по-малко инфекции и по-малко прекарано време в лекарския кабинет, което спестява на родителите много тревоги, а на здравните системи – пари. Необходимостта е особено голяма в страните, в които парите и чистата вода за закупуване и приготвяне на изкуствено мляко са ограничени. Повече от десетилетие след началото на 21-ви век, въпросът дали е безопасно кърмещата майка да приема лекарства е въпрос, който изисква повече внимание.

Несъмнено провеждането на клинични проучвания с бебета е трудно. Има логистични пречки: една изтощена майка няма да има сили за допълнителни посещения в кабинета на лекаря и може да не иска да издаде какви медикаменти е решила да приема, докато кърми. Има етични пречки: клиничните изпитвания, включващи бебета, са изпълнени с въпроси за информираното съгласие, например. А има и финансови пречки.

measures-credit-maessive-flickr-cc-by-nd-2-0

Credit: Maessive, flickr (CC BY-ND 2.0)

Тези проблеми не са получили много обществено внимание, но пречките могат да бъдат заобиколени. На семинар, проведен от FDA, няколко учени са представили успеха си в тази насока и уроците, които са научили. На пръв поглед дребни неща, като това да се смени памперса на бебето или да се люлее на ръце, докато майката е на посещение в клиниката, може да окуражат жените да положат усилието да участват в проучване. Етичните въпроси могат да бъдат адресирани, чрез внимателен дизайн на експеримента и като се обърне внимание на ползите от допълнителните прегледи по време на проучването – както на бебето, така и на майката. През 2014 FDA предприе стъпка към повишаване на „видимостта” на проблема, като подобри листовките на лекарствата по начин, който по-добре отразява това, което е известно и това, което не е, относно безопасността на даден медикамент за кърмещите майки и децата им.

На пръв поглед може и да не изглежда много привлекателна наука: детайлите за това как дадено лекарство се метаболизира не са интересни за тези, които разработват лекарствата. А индустрията определено е отговорна за задаването на открити въпроси за медикаментите, които произвежда. Впечатляващи направления, които могат да осигурят подходяща информация, са биологията на развитието, физиологията и изследванията на микробиома. Би трябвало повече изследователи и инвеститори да се заемат с въпроса за влиянието на медикаментите върху кърмачките и децата им.

Сподели