Идентифицирана е неизвестна функция на канабиноиден рецептор

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Хипокампус (в червено). Credit: Life Science Databases (CC BY-SA 2.1 JP)

Хипокампус (в червено). Credit: Life Science Databases (CC BY-SA 2.1 JP)

Канабиноидният рецептор от тип 2 (“CB2-рецептор”) е специален белтък, разположен на мембраната на клетките. Функцията му е да приема химични сигнали, които контролират клетъчната активност. „Досега се смяташе, че този рецептор е част от имунната система и няма функции при нервните клетки. Но нашето проучване показва, че той играе важна роля и в предаването на сигнали в мозъка” – обяснява професор Dietmar Schmitz, говорител на DZNE-Site Berlin и директор на Неврологичния изследователски център към Charité (NWFZ/NeuroCure). Schmitz е координатор на настоящото проучване, което включва колежи в Берлин и учени от Университета на Бон и от “National Institute on Drug Abuse” на САЩ.

Изследователите демонстрирали в животински модел, че рецепторът CB2 повишава прага на възбудимост на нервните клетки в хипокампуса. „Дейността на мозъка зависи критично от факта, че понякога нервните импулси имат възбуждащ ефект върху разположените надолу по веригата клетки, а в други случаи оказват инхибиторен (потискащ) ефект” – казва докторVanessa Stempel, водещ автор на настоящата публикация, която в момента развива научна дейност в Кеймбридж, Великобритания. „Рецепторът CB2 работи като винт, чрез който подобен комуникационен процес може да бъде регулиран.”

Специално предложение:
 
Белтъчна структура на рецептора CB2.

Белтъчна структура на рецептора CB2.

Компонент на „ендоканабиноидната система”

Рецепторът CB2 е част от ендоканабиноидната система (ECS). Това семейство рецептори и сигнални субстанции съществува в много организми, включително човека. То е биохимична контролна система, която участва в регулацията на редица физиологични процеси. Името му идва от факта, че химически вещества, произлизащи от растението канабис, се свързват с рецепторите на ECS. Досега има два известни типа такива рецептори: рецепторът CB2 няма психоактивни ефекти. Затова, изменящите съзнанието ефекти, породени от консумацията на канабиса, се приписват на „канабиноидния рецептор от тип 1”.

Потенциални терапевтични приложения

Резултатът от настоящото проучване, може да допринесе за по-доброто разбиране на болестните механизми и да осигури отправна точка за разработването на нови лекарства. „Мозъчната дейност е нарушена при болести като шизофрения, депресия, Алцхаймер и други невропсихиатрични отклонения. Медикаменти, които се свързват с рецептора CB2 вероятно биха могли да повлияят активността на мозъчните клетки и по този начин да участват в лечението” – заключва проф. Schmitz.

Сподели