Идентифициран е нов клас противоракови вещества

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Изследователски екип от Катедрата по фармакология и терапевтика към Roswell Park Cancer Institute (RPCI) е открил нов клас нискомолекулни вещества, които са добри кандидати за разработване на нови насочени терапии за лечение на левкемия и лимфом. Този нов клас вещества кара раковите клетки да се самоубиват, според проучването, публикувано в списание Cell Death and Disease.

„Развълнувани сме от уникалните активности на тези вещества и ще продължим научните си усилия върху развитието на клиничния им потенциал” – казва главният автор на проучването Xinjiang Wang, PhD. „Тези вещества убиват раковите клетки, а не просто временно спират растежа им. Този тип агенти предлагат терапевтични ползи.”

Специално предложение:
 

Изследователите демонстрират, че нискомолекулните вещества MMRi имат преимущество пред агентите, които активират p53 и се използват в момента при раковите терапии.

Credit: Thomas Splettstoesser (CC BY-SA 3.0)

Credit: Thomas Splettstoesser (CC BY-SA 3.0)

 

Откритите от тях MMRi активират функцията на p53 да води до смърт на клетката, докато агентите, които се използват сега, само временно потискат растежа на рака, без да унищожават вече съществуващите ракови клетки или да предотвратяват дълготрайно растежа на злокачественото образувание. MMRi инхибират функцията Mdm2-MdmX и елиминират двата белтъка в клетките, които причиняват рак – това са вероятните механизми, по които MMRi причиняват смъртта на раковите клетки.

mdm2Mdm2-MdmX – белтъци, които са онкогени. Те са отрицателен регулатор на р53.

„Това проучване отваря нова област за разработване на противоракови медикаменти. MMRi могат да бъдат използвани като инструмент за по-добро разбиране на механизмите на безсмъртие, които раковите клетки развиват” – продължава Wang. „Продължаваме с изследването на MMRi, като използваме както предклинични модели, така и човешки ракови клетъчни линии. Надяваме се, че разработването на клинично приложими MMRi в крайна сметка ще осигури нов вариант на лечение на раковоболните пациенти.”

Сподели