Има ли връзка между телефоните и рака

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
phone-credit-victor-flickr-cc-by-2-0

Credit: Victor, flickr (CC BY 2.0)

Може би настъпва моментът, от който се страхувахме. Първоначалните данни от мащабно държавно проучване (на САЩ), съобщени в края на месец май, предполагат, че радиочестотното излъчване от мобилните телефони може да предизвика някои типове рак.

Откритията на проучването, което струва 25 милиона долара, отнело е две години половина и е проведено от National Toxicology Program (NTP), показват, че мъжките плъхове, изложени на два типа радиочестотно излъчване, били значително по-уязвими от развитието на рак на мозъка, известен като глиома и на рядко срещано злокачествено заболяване – шванома на сърцето. Такива ефекти не са наблюдавани при женските индивиди.

Специално предложение:
 

Нивото на облъчване, което получили плъховете, „не било много различно” от това, на което са изложени хората, когато използват мобилните си телефони – казва Chris Portier, бивш заместник-директор на NTP.

С повишаване на интензитета на излъчването, се повишавал и рискът от развитие на рак при плъховете. (Най-високият приложен интензитет бил 5 до 7 пъти по-висок от този, на който за изложени хората, когато използват мобилните си телефони.) Въпреки че йонизиращите лъчения, като гама лъчите и рентгеновите лъчи, са приети за карциногени, досега не е известен механизъм, по който е възможно радиочестотните излъчвания да причиняват рак. Изследователите пишат, че резултатите „изглежда подкрепят” заключението, че радиочестотното излъчване може наистина да е карциногенно.

Откритието трябва да пробуди научното общество, според Portier, който сега е научен сътрудник към Environmental Defense Fund. „Мисля, че това променя играта” – казва той. „Наистина трябва отново да разгледаме този проблем в големи детайли.”

„NTP провежда най-добрите биоексперименти с животни в света” – добавя Portier. „Репутацията им е космическа. Затова, ако те ни казват, че са открили това в проучването си, значи има причина за притеснение.”

Предишни проучвания с животни са давали неопределени резултати. Повечето от тези, които предполагат връзка между излъчването на мобилните телефони и рака, първо са излагали гризачите на токсични химикали, за да предизвикат развитие на тумор, който след това е нараствал в отговор на излъчването. Но в новото проучване не са прилагани никакви методи за предизвикване на рак при животните.

Credit: Alon, flickr (CC BY 2.0)

Credit: Alon, flickr (CC BY 2.0)

Учените от NTP решили да изследват карциногенността на излъчването на мобилните телефони още през 2001, отчасти в отговор на епидемиологични изследвания, които показвали връзка между глиомите и употребата на мобилен телефон. Някои от проучванията дори показвали, че раковото образувание е ипсилатерално – т.е. е склонно да се развие от тази страна на главата, на която човекът най-често държи телефона си, докато разговаря. Но други епидемиологични проучвания не са открили връзки между рака и мобилните телефони.

Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ, която е натоварена с регулацията на здравните ефекти на стоките, пише в уебсайта си, че „няма доказателства за връзка между употребата на мобилни телефони и риска от тумори на мозъка”. Тя все пак признава, че съществува риск, свързан с носенето на мобилния телефон твърде близо до тялото, но само заради нагряващия ефект на устройството.

Откритията на NTP хвърлят съмнение върху това заключение: Проучването е проектирано така, че да се контролират топлинните ефекти, като осигурява условия, при които температурата на изложените плъхове да се увеличава с по-малко от градус. „Всички очакваха това проучване да даде отрицателни резултати” – казва старши правителствен служител по радиацията пред Microwave News, на когото са били показани частични резултати от проучването по-рано. „Ако приемем, че изследването е проведено по начин, който изключва топлинния ефект, тогава тези, които казват, че подобни [карциногенни] ефекти са невъзможни, грешат.”

thermo-credit-monquaylob-cc-by-sa-4-0

Credit: Monquaylob (CC BY-SA 4.0)

Проучването е било скъпо, отчасти защото е изисквало конструирането на специални камери за излагане на излъчването, които позволяват хиляди мишки и плъхове да получават стандартизирани дози облъчване. В продължение на около 9 часа на ден, за периоди, вариращи от два месеца до края на живота, гризачите са били изложени на радиочестотните излъчвания, характерни за телефоните от втора генерация (2G) – те са били стандартни за момента, в който е започнало проучването.

Засега са обявени само резултатите за плъховете. При женските плъхове не се наблюдавала повишена честота на възникване на раково заболяване. Но сред мъжките плъхове, които получили най-високите дози, 2 до 3 процента развили глиома, а 6 до 7 процента развили шванома на сърцето, в зависимост от типа на използваното излъчване. Нито един от мъжките плъхове в контролната група не е развил което и да е от тези ракови заболявания.

Едно смущаващо откритие, обаче, е това, че средната продължителност на живот на изложените на облъчване плъхове била по-голяма от тази на плъховете в контролната група. Някои странични наблюдатели казват, че авторите на проучването е трябвало да обърнат повече внимание на това явление. Те са изненадани и от факта, че плъховете в контролната група не страдали от обичайните мозъчни тумори. „Не мога да приема заключенията на авторите” – пише Michael Lauer от Националните институти по здравеопазване.

Глиома. От около 25 000 случая на злокачествени мозъчни тумори, установявани всяка година в САЩ, 80% са глиоми. Злокачествените мозъчни тумори са най-често срещаната причина за смърт, поради раково заболяване при подрастващи и възрастни между 15 и 39 години.

Авторите на проучването не обясняват как резултатите им може да се пренесат към риска от рак при хората. Но „като се има предвид огромният брой хора, които използват устройства за безжична комуникация” – пишат те – „дори много малко повишение на честотата на заболеваемост, в резултат от излагането на радиочестотни излъчвания от тези устройства, може да има много голямо значение за общественото здраве.”

Индустрията, която се занимава с безжични устройства и много медии – главно сайтове, които зависят от тази индустрия, заради рекламата – убедено заявяват, че проучванията за безопасността на мобилните телефони са нагласени. Не „можете да изберете да „вярвате” във фактите, защото те са… ами, факти” – пише Charlie Sorrell в Wired през 2011, след като подробно разглежда резултатите от датско епидемиологично проучване, което показва, че няма връзка между мобилните телефони и рака. „Затова, можете най-сетне да захвърлите тази тъпа Bluetooth слушалка. В крайна сметка, мозъкът ви не се пържи.”

Но Portier казва, че все още няма достатъчно данни, за да считаме въпроса за приключен. „Сега в литературата има аргументи за това, че сме в началото на ракова епидемия. Има и аргументи против тази теза. Не е ясно кой е прав.”

„Като нация, ние похарчихме милиарди долари, използвайки мобилните си телефони” – допълва той. Ние сме непрестанно и силно изложени на тези излъчвания, но въпреки това почти никакви проучвания не се правят в тази област. Имаме нужда от финансиране на такива изследвания, ако искаме да разберем какво се случва и да го предотвратим, докато все още имаме време.”

Сподели