Обикновена гъбична инфекция – свързана с психично заболяване

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
fabio-venni

Fabio Venni

Изследователи от Johns Hopkins открили, че при мъже, страдащи от шизофрения и биполярно разстройство, по-често се наблюдава история на инфекция с гъбичката Candida, отколкото при тези, които не страдат от посочените психични заболявания. Освен това, те установили, че жените, които имат шизофрения или биполярно разстройство и същевременно дават положителни резултати за Candida, се представят по-зле на стандартен тест за памет от жените, които страдат от някое от тези психиатрични състояния, но за които няма доказателства, че някога са били инфектирани с гъбичката.

Изследователите отбелязват, че откритието им, описано в npj Schizophrenia, не потвърждава причинно-следствена връзка между психичните заболявания и гъбичните инфекции, но може да подкрепи по-задълбочено изследване на ролята на стила на живот, слабостите на имунната система и връзките между мозъка и червата, като фактори, допринасящи за риска от психиатрични заболявания и отслабване на паметта.

Специално предложение:
 

„Твърде рано е да откроим инфекцията с Candida като причина за психично заболяване и обратното” – казва Emily Severance, Ph.D., асистент по педиатрия и член на Stanley Division of Developmental Neurovirology към Johns Hopkins University School of Medicine. „Но повечето такива инфекции могат да бъдат лекувани още в ранните им етапи, а медиците трябва да им обърнат внимание при пациентите, които страдат от психично заболяване.” Тя допълва, че инфекциите, причинени от Candida, могат да бъдат предотвратени, чрез понижаване на приема на захари и други промени в хранителния режим, избягване на ненужни антибиотици и подобряване на хигиената.

Candida albicans е гъбичка от типа на дрождите, която обичайно се нарима в малки количества в храносмилателната система на човека, но при прекомерното ѝ намножаване в топлите и влажни места на тялото, причинява сърбеж, парене, налепи в гърлото или устата при бебетата и при хората с отслабена имунна защита, освен това се предават и по полов път. В най-тежките форми на инфекцията, гъбичката може да навлезе в кръвта. При повечето хора полезните бактерии в тялото и добре функциониращата имунна система предотвратяват прекомерното ѝ размножаване.

Орална кандидоза (налеп). Credit: James Heilman, MD (CC BY-SA 3.0)

Орална кандидоза (налеп). Credit: James Heilman, MD (CC BY-SA 3.0)

Severance казва, че тя и екипът ѝ са съсредоточени върху вероятна връзка между възприемчивостта към Candida и психичните заболявания, на фона на нови открития, които обвързват шизофренията с проблеми на имунната система, а хората с отслабена имунна защита са по-податливи на гъбични инфекции.

Пациентите и родителите на пациентите споделили с изследователите лични истории за опита си с гъбичните инфекции и тези разговори насочили изследването към вероятна връзка между психичните заболявания и микробиома – естествената съвкупност от микроорганизми, обитаващи човешкото тяло. Те избрали да се фокусират върху Candida, тъй като тя е един от най-често срещаните видове дрожди в тялото.

За целите на изследването, екип от Sheppard Pratt Health System взели кръвни проби от група от 808 души на възраст между 18 и

Candida albicans. Credit: Josef Reischig (CC BY-SA 3.0)

Candida albicans. Credit: Josef Reischig (CC BY-SA 3.0)

65 години. Тази група била съставена от 277 контролни души без история на психиатрични заболявания, 261 човека, страдащи от шизофрения и 270 – от биполярно разстройство. Изследователите използвали кръвните проби, за да определят количеството на антителата от клас IgG срещу Candida, които показват минала инфекция с гъбичката. След като отчели фактори като възраст, раса, медикаменти и социо-икономически статус, които можели да повлияят на резултатите, те потърсили модели, които предполагат връзки между психичното заболяване и инфекцията.

Екипът казва, че не са открили никаква връзка между наличието на антитела срещу Candida и психиатричните заболявания в групата като цяло. Но когато изследователите разгледали само групата на мъжете, те открили, че 26% от страдащите от шизофрения имат и антитела срещу гъбичката, в сравнение с 14% от контролната група мъже. Не била открита никаква разлика в честотата на инфекцията между жените с шизофрения (31,3%) и контролната група (29,4%). По-високите нива на инфекция при жените, в сравнение с мъжете, отразява повишената възприемчивост към този тип инфекция, която се наблюдава нормално сред жените.

След като отчели допълнителните променливи, свързани със стила на живот, изследователите установили, че връзката между мъжете с биполярно разстройство и инфекцията с Candida е възможно да е свързана с бездомничество. Въпреки това, връзката между мъжете с шизофрения и инфекцията оставала неизменна и не можела да бъде обяснена с каквито и да било фактори на околната среда и начина на живот.

Credit: Pedro Ribeiro Simões, flickr (CC BY 2.0)

Credit: Pedro Ribeiro Simões, flickr (CC BY 2.0)

Severance казва, че данните подкрепят идеята, че фактори на околната среда, като начина на живот и фактори на имунната система, може да са свързани с шизофренията и биполярното разстройство, както и че тези фактори могат да бъдат различни за всяко заболяване. Аналогично, специфични ментални отклонения и техните симптоми могат да се различават силно по проявлението си между мъжете и жените.

Тази изследователска група от Johns Hopkins, ръководена от Robert Yolken, M.D., директор на Stanley Division of Developmental Neurovirology, преди е демонстрирала, че инфекцията с токсоплазмоза може да предизвика шизофрения и това може да доведе до неврокогнитивни проблеми. Организмът, който причинява токсоплазмоза е паразит, който използва главно котките за гостоприемник, но може да инфектира хора и други бозайници.

За да установят дали инфекцията с Candida засяга някакви неврологични отговори, всички участници в новото проучване преминали през 30-минутен тест на когнитивните способности, за да бъде оценена непосредствената и дългосрочната им памет, уменията им да задържат вниманието си, употребата на езика и пространствено-визуалните им умения.

Всеки от петте теста е оценен по 100-точкова система. Резултатите показали, че мъжете и жените от контролната група, преживели или не инфекция, причинена от Candida, не показали измерими разлики в резултатите от петте неврологични отговора. Но изследователите забелязали, че жените, които страдат от шизофрения или биполярно разстройство и някога са били инфектирани с Candida, показали по-лоши резултати на тестовете за памет, в сравнение с жените, които не са били инфектирани. Например, жените с шизофрения и най-високи нива на антитела срещу Candida, получили резултат средно около 11 точки по-слаб на теста за непосредствена памет, в сравнение с контролите – резултатите при тези без инфекция средно били 68,5 точки, а при другите – 57,4 точки. А жените с шизофрения и най-високи нива на антитела срещу Candida получили резултат с почти 15 точки по-слаб на теста за дългосрочна памет – 71,4 точки при жените без инфекция към 56,2 при жените, които са преживели такава инфекция. Ефектът на инфекцията с Candida при жените с биполярно разстройство върху тестовете за паметта бил по-малък от ефекта при жените с шизофрения, но все пак бил измерим.

Credit: Kat Masback, flickr (CC BY SA 2.0)

Credit: Kat Masback, flickr (CC BY SA 2.0)

„Въпреки че не можем да демонстрираме директна връзка между инфекцията с Candida и физиологичните процеси в мозъка, данните ни показват, че някакъв фактор, свързан с тази инфекция, а вероятно и със самия организъм, играе роля в нарушаването на паметта при жени с шизофрения и биполярно разстройство, а това е област, която трябва да бъде изследвана по-задълбочено” – казва Severance. „Тъй като Candida е част от естествения микробиом на човешкото тяло, прекомерното размножаване на дрождите или инфектирането на храносмилателния тракт, например, може да наруши връзката между мозъка и червата. Това, наред с анормално функциониране на имунната система, може да доведе до нарушаване на мозъчните процеси, които са важни за паметта.”

Severance казва, че планират да приложат изследванията си за връзката черва-мозък към миши модели, за да проверят дали има причинно-следствена връзка между Candida и проблемите с паметта.

Изследователите подчертават, че настоящото проучване е имало своите ограничения. Например, те не можели да кажат къде в тялото е била локализирана инфекцията и дали пациентите са страдали от тази инфекция в миналото или тя продължава и сега. Те не били в състояние и да отчетат всяка променлива в начина на живот, която би могла да повлияе на резултатите.

Изследователите от Stanley Division of Developmental Neurovirology се опитват да установят дали патогени, като бактерии и вируси, може да допринасят или да предизвикват определени психични разстройства.

Според Националния институт по психично здраве на САЩ (National Institute of Mental Health), около 1% от хората там страдат от шизофрения и около 2% – от биполярно разстройство. Въпреки че тези заболявания имат генетичен компонент, съществуват доказателства, че те могат да бъдат отключени от фактори на околната среда и стрес.

Сподели