Защо бебето може да научи едновременно два езика

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Credit: Gordon, flickr (CC BY-SA 2.0)

Credit: Gordon, flickr (CC BY-SA 2.0)

Всеки възрастен, който се е опитвал да научи чужд език може да свидетелства колко трудно и объркващо може да бъде това. Затова, когато 3-годишно дете, което израства в двуезично семейство, вмъква испански думи в английски изречения, човек би помислил, че детето бърка двата езика.

Изследванията показват, че това не е така.

Специално предложение:
 

В действителност, ранното детство е най-добрият възможен момент човек да научи втори език. Децата, които израстват в двуезична среда от раждането си, обикновено научават и двата като родни, докато възрастните често се затрудняват с изучаването на втори език и рядко успяват да го научат толкова добре, сякаш им е роден.

Но остава въпросът: объркващо ли е за бебетата да учат два езика едновременно?

Кога бебетата научават езика?

Изследванията показват, че бебетата започват да учат звуците на езика преди дори да са се родили. В утробата, гласът на майката е един от главните звуци, които още нероденото бебе чува. Новороденото бебе не просто може да различи езика на майка си от всеки друг език, но има способността да разграничава различните езици.

Научаването на езика зависи от обработката на звуците. Всички езици на света взети заедно съдържат около 800 звука. Всеки език използва само около 40 езикови звука или „фонеми”, които разграничават един език от друг.

Credit: Robin Salman, flickr (CC BY 2.0)

Credit: Robin Salman, flickr (CC BY 2.0)

При раждането мозъкът на бебето притежава необичайна дарба: може да разграничи всичките 800 звука! Това означава, че на този етап от живота си, бебето може да научи всеки език, на който е изложено. Постепенно то разбира кои звуци чува най-често.

Между шестия и дванадесетия месец от раждането си, бебетата, които израстват в едноезично семейство се специализират в групата звуци на майчиния си език. С други думи – те стават „специалисти по майчиния език”. До навършването на годинка, едноезичните бебета започват да губят способността си да чуват разликите между звуците на чуждите езици.

Мозъците на бебетата

Какво става с бебетата, които чуват два езика от раждането си? Може ли мозъкът на бебето да се специализира в два езика? Ако е така, то по какъв начин този процес е по-различен от специализирането в един език?

Знанието за това как мозъкът на бебето един или два езика е важно, за да разберем какви са важните моменти от развитието на речта. Например, родителите на двуезични деца често се питат какво е нормално да очакват или да не очакват или по какво детето им ще се различава от децата, които учат само един език.

Проведено е проучване на мозъчната обработка на езиковите звуци при 11-месечни бебета от едноезични (само английски) и двуезични (испански и английски) семейства. Използвана е неинвазивна технология, наречена магнитоенцефалография (МЕГ), чрез която прецизно е установен моментът и местоположението на активност в мозъка, когато бебето чува испански или английски срички.

В резултат са открити няколко ключови разлики между двете групи бебета.

На възраст 11 месеца, точно преди бебетата да започнат да произнасят първите си думи, записите на мозъка показали, че:

  • Бебетата от едноезични англоговорящи семейства са специализирани в обработката на звуците, характерни за английския език, но не и на испанския, който им е непознат;
  • Бебетата от звуезичните испанско-английски семейства са специализирани и в двата езика.

Тук можете да видите видео, което обобщава проучването:

Откритието показва, че мозъците на бебетата се настройват към който и да било език или езици, които чуват от хората, полагащи грижи за тях. Едноезичният мозък се настройва към звуците на един език, а двуезичният – към два. На 11-месечна възраст, активността на бебешкия мозък отразява езика или езиците, на които са били изложени.

Добре ли е бебето да учи два езика?

Родителите на едно- и двуезичните деца са еднакво нетърпеливи да чуят първите думи на мъниците. Вълнуващо е да разбереш какво си мисли бебето. Но често срещано притеснение, особено сред двуезичните родители, е, че детето им не учи достатъчно бързо.

Според проучването двуезичните бебета са показали точно толкова силен мозъчен отговор към английския език, колкото и едноезичните. Това предполага, че двуезичните бебета учат английския със същата скорост, с която и едноезичните.

Родителите на двуезични деца също се притесняват, че децата им няма да знаят толкова много думи, колкото останалите.

Това притеснение е основателно до определена степен. Двуезичните бебета трябва да делят времето си между два езика и така те чуват по-малко думи от всеки от тях. Въпреки това, проучванията показват, че двуезичните деца не изостават, когато се взимат предвид и двата езика.

Установено е, че речникът на двуезичните деца, комбинация от двата езика, е еднакъв по размер или по-голям от този на едноезичните деца.

Credit: Nicky Eichmann, flickr (CC BY 2.0)

Credit: Nicky Eichmann, flickr (CC BY 2.0)

Друго често срещано притеснение е, че двуезичието причинява объркване. Това притеснение отчасти се дължи на смесването на двата езика в речта на двуезичното дете. Според някои изследвания, двуезичните деца смесват езиците, защото и родителите им го правят.

За разлика от едноезичните деца, двуезичните могат да използват втория език, който знаят, ако се затруднят бързо да намерят подходящата дума. Дори две-годишните модулират езика си, за да съответства на този на събеседника си.

Смесването на езиците е нормална част от развитието на речта на двуезичните деца. И дори може да бъде началото на това, което им дава допълнителните познавателни способности, наречени „двуезичното преимущество”.

Двуезичните деца имат преимущества

Добрата новина е, че всички малки деца могат да научат два езика едновременно. В някои части на света двуезичието е норма, а не изключение.

Сега става ясно, че непрестанната необходимост вниманието да се насочва от един към друг език води до няколко когнитивни предимства. Изследванията показват, че двуезичните деца и възрастни показват подобрена екзекутивна функция на мозъка – това означава, че те са способни да пренасочват вниманието си, да превключват между различни задачи и да решават проблеми по-лесно. Двуезичните имат и подобрени металингвистични умения (способността да се мисли за езика като такъв и как работи). Има доказателства, че при двуезичните хора научаването на трети език е по-лесно. Освен всичко това се смята, че двуезичието има защитен ефект срещу влошаването на познавателните способности с възрастта и развитието на Алцхаймер.

Затова, ако искате детето ви да знае повече от един език, то е най-добре да започнете в ранна възраст, преди дори да е започнало да говори. Това няма да обърка детето ви, а може дори да подпомогне други форми на познанието.

Сподели