Проучване свързва обезводняването с повишена чувствителност към болка

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

landscape-1160264Обикновено физическата болка се свързва с увреждане на тъкани и нерви, но опитът доказва, че тя е много по-сложна. Усещането за болка може да бъде повлияно от редица физиологични процеси, които не са непосредствено свързани с нараняване, както и с някои психологически фактори, като очаквания и спомени. Хроничната болка може да продължи повече от шест месеца след заздравяване на мястото, което е тежко предизвикателство както за тези, които търсят помощ, така и за лекарите. Затова, влиянието на фактори, които не са толкова очевидно свързани с болката, се превърна в значим обект на изследвания.

Предварително проучване, публикувано тази година в списание Psychophysiology, изследва връзката между болката и хидратацията на организма. Мотивът за това изследване са доказателствата, че хипохидратацията (състояние, което не е толкова тежко, колкото обезводняването) може да наруши психологическите характеристики, които са свързани с усещането за болка – например, познавателните способности, настроението и енергията.

Специално предложение:
 

Седемнадесет здрави мъже се включили в експеримента, като всеки от тях посетил лабораторията веднъж нормално хидратиран (контролно състояние) и втори път – след 24-часов период без прием на течности (състояние на хипохидратация).

И двата пъти мъжете дали урина, за да бъдат потвърдени нивата на хидратация. За да се предизвика болка, участниците били инструктирани да поставят босите си крака във вода с температура около нулата и да стоят така, колкото могат да издържат. Освен това, те били помолени да съобщят кога за първи път усещат студ, болка и кога повече не могат да го понесат. Три зависими променливи били включени в многостранния подход, за да отчетат сложността на усещането за болка.pexels-photo-57654

Прагът на болка бил определен от времето до появата на болка, болковата чувствителност (непосредствено след достигане на прага) била съобщена, чрез използването на визуална аналогова скала, а търпимостта била измерена като времето, през което краката останали потопени в ледената вода. Склонността на субектите да преувеличават също е отчетена.

Няколко анализа установили, че чувствителността към болката при прага, нивото на хидратация и склонността към преувеличаване са свързани с изменения на болковата чувствителност при двете състояния – хидратация и дехидратация. Резултатите потвърдили очакването, че хипохидратацията е свързана с повишена чувствителност към болката.

Обикновената хипохидратация, която е невероятно често срещана, очевидно може да усили чувството за силна болка. Необходими са още проучвания, за да се установят процесите, които стоят зад тази взаимовръзка, но откритията може да помогнат за разбирането и лечението на по-сложни състояния, като хроничната болка.

Сподели