6 Изненадващи тенденции, оформящи бъдещето на фармацията

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Може да звучи смело, но тенденциите предсказват бъдеще, в което иновациите в медицината ще се раждат в гаражни лаборатории или малки стартъп компании. През последните сто години напредъкът в медицината се дължеше главно на научно-изследователските отдели във фармацевтичните компании. Но технологиите може да променят това завинаги.

Ами, ако стартъпът може да провежда клинични проучвания in silico (само чрез компютърни модели)? Вместо да похарчи милиарди долари и да чака с години, той може за секунди да изпита хиляди лекарствени мишени върху милиарди модели на пациенти, без да е необходимо да изпитва лекарствата върху живи хора. Може би той би могъл да намери подходящите пациенти чрез дигитални методи по-лесно и много по-евтино…

Специално предложение:
 

Ето ги шестте тенденции, които ще оформят бъдещето на фармацията.

Овластени пациенти

Овластените пациенти биха могли да основават собствени биотехнологични компании за разработка на нови лекарства или да придобиват вече съществуващи такива, които не са се справили с тази задача. Те знаят върху какво работят фармацевтичните и други медицински компании, както и по какъв начин те комуникират с пациентите и лекарите, като следят компаниите в социалните мрежи. Овластените пациенти имат големи очаквания и ако те не са оправдани, пациентите намират свои собствени решения.

Разширена и виртуална реалност

Разширената и виртуалната реалност (устройства като дигиталните контактни лещи на Google, Hololens на Microsoft или Oculus Rift) ни дават нов поглед към света чрез дигиталната информация. Пациентите ще могат да виждат как работи лекарството в 3D пред очите си, вместо да четат дългите описания на опаковката. Работещите в лаборатории ще могат да наблюдават експериментите си чрез оборудване за разширена реалност. Работниците в производството ще могат да започнат работа без предварителна практическа подготовка, тъй като устройството ще им казва какво да правят и как точно.

Напълно персонализирана медицина

Геномиката и персонализираната медицина ни позволяват да получим лечение, което да съответства на собствения ни молекулярен облик. Съвременната медицина не може да се справи с подобна сложност. Досега има само няколко примера за използване на геномната информация при взимането на решения за избор на лечение. Може да разполагаме с огромен текстови файл, съдържащ данните за нашата собствена ДНК, който да занесем на лекаря с надеждата да ни даде персонализирани лекарства, вместо такива, които са произведени за „средната стойност” на милиони генетично и метаболитно различни хора. Ами, ако дигитална здравна компания може бързо да нареди парченцата от пъзела на някой пациент, като вземе предвид геномната му характеристика и възприемчивост към лекарства и дозировки? Ако големите фармацевтични компании не осигурят това на пациентите, те ще го потърсят другаде или сами ще го създадат.

3D-принтирани лекарства

Първото 3D-принтирано лекарство – Spritam, което се използва при епилепсия, беше одобрено от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ през 2015 г. Ако малки компании стигнат до други решения за създаване на лекарства, които могат да бъдат метаболизирани по-бързо и да достигнат до пазара по-лесно, поради този метод на производство, цялото фармацевтично производство ще трябва да бъде реорганизирано за няколко години или дори месеци.

Сензори

Вече съществуват сензори, които измерват жизненоважни физиологични показатели евтино и удобно, като се поставят върху или вътре в тялото. Успехът на клиничните изпитвания силно зависи от това как лекарите събират данни за своите пациенти. Представете си да автоматизираме този процес, чрез новото поколение сензори, които се разработват в момента.

Изкуствен интелект

Взимането на медицински решения с използването на изкуствен интелект и силата на суперкомпютрите, ще промени напълно медицината. Така нареченият когнитивен компютинг (който се осъществява от изключително интелигентни компютри като IBM Watson), се използва по много начини за анализа на big data (данни, които са толкова големи по обем или толкова сложни, че традиционните системи не могат да се справят с анализа им), не само в геномните изследвания, но и в биотехнологията. Това ще промени и начина, по който откриваме нови лекарства. Може да доведе до края на изпитванията върху хора, чрез детайлни симулации на човешката физиология. Нашата епоха, в която лекарствата се изпитват върху истински хора, би се струвала варварска на хората от бъдещето. Ако суперкомпютрите можеха да изпитват хиляди лекарствени мишени върху милиарди симулации на физиологията на човешкото тяло само за секунди, фармацевтичните компании би трябвало да подкрепят подобни проучвания за свое добро.

Сподели