Бъдещето започва от днес. Дигиталната Стоматология е на дневен ред

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

2-zab

Точността и прецизността са основни акценти в работата на стоматолога, зъботехника и денталния асистент. Тези две величини изключително много зависят както от подготовката и методите на работа на професионалистите в сферата на Денталната Медицина,така и от инструментите и технологиите, които те изпозват.

Специално предложение:
 

Тенденцията на постоянна иновация и навлизане на все по-нови и по-ефективни методи на работа, може да се обобщи с една дума: Digital. Дигитализирането на всяка една стъпка от планирането, до създаването на естетичните възстановявания и поставянето им в устата на пациента, съкрати изключително много времето за извършване на всяка манипулация, нейната парична стойност и прецизността на изпълнение. Друго предимство на новите дигитални технологии в Стоматологията е, че крайният резултат е изключително лесно предвидим и пациентът “вижда” как ще изглежда след завършване на лечението още по време на неговото планиране.

През 2016 г. на територията на България работят над 9 000 зъболекари, които за да използват ефективно технологичния напредък в областта и нарастващите изисквания на пациентите, спешно се нуждаят от съвременно и синтезирано следдипломно обучение в областта на Денталната Медицина и Зъботехниката.

Не случайно, Nano Dental Academy, един от най-модерните и високотхнологични центрове за обучение в България, поставя като ясен акцент в програмите си, имено новите технологии. Центърът отваря врати през 2017 година и ще предложи на българските специалисти един различен, дигитализиран подход на работа.

1-zabНякои от основните технологични достижения в Стоматологията, които вече са достъпни и в редица зъболекарски клиники в България, са:

CAD/CAM технология

Буквално преведено като компютърно-подпомогнато конструиране (CAD) и компютърно-подпомогнато производство (CAM), CAD/CAM е технологията, която позволява дигитално интраорално сканиране на зъбите на пациента, което многократно превъзхожда прецизността на конвенционално снетия отпечатък. Освен в производството на различни типове индиректни възстановявания като корони, фасети, инлей и тн., CAD/CAM технологията се използва още за изработката на хирургични водачи, както и за редица имплантологични и ортодонтски манипулации.

Работа с дентален микроскоп

В основата на качественото лечение стои прецизността на работата и внимание към детайла. Увеличението на оперативното поле, неговата видимост и осветеност, са гаранция качество, която невъоръженото човешко око не може да даде на 100%.
В световен план, а вече и в България, зъболекарският микроскоп е все по-често използван при ендодонтия например (лечение на кореново-каналната система на зъба). Това е особено необходимо при локализиране на допълнителни или облитерирали канали, премахване на стари каналопълнежни средства, сепарирани инструменти, лечение на перфорации и т.н.

Зъболекарският микроскоп широко се прилага още в областта на денталната хирургия и парадонтологията.

Освен значителното подобряване на качеството на извършената манипулация, микроскопът подобрява значително ергономичната работна поза на специалиста.
Повечето микроскопи позволяват и изключително качественото документиране на случаите, спестявайки време и усилия на стоматолога. Стоматологът може да заснема всеки етап от манипулацията, без да сменя апарати, да се разконцентрира и да инвестира допълнително време и услия.

Дигитален дизайн на усмивката

Основната причина пациентите да са разочаровани в края на едно лечение е липсата на комуникация с лекаря. Дигиталният дизайн на усмивката е един чудесен способ, който подобрява многократно качеството на комуникацията между зъболекар, зъботехник и пациент.

3-zabНа базата на документиран начален ситуационен анализ и с помощта на компютърна програма, зъболекарят изготвя проект и визуализира за пациента крайния резултат от лечението още по време на фазата на неговото планиране. Така пациентът взима дейно участие в изготвянето на проекта за своята усмивка и прави информиран избор. В последствие създаденият проект за дизайн на усмивката става основа на зъботехническата работа по възстановяване на зъбите.

Дигиталният дизайн на усмивката е един изцяло нов подход за решаване на комплексни клинични случаи. Подходът изисква детайлен анализ на индивидуалните нужди на пациента и биологичните особености на неговите зъби и захапка. Дизайнът освен естетично подобрение във вида на усмивката цели подобрението и на функциите на нейните зъби и захапка.

Казано накратко, дигиталният дизайн на усмивката е ориентиран към конкретния пациент и неговата строга индивидуалност, затова и гарантира ексклузивност на крайния резултат.

В заключение можем да кажем, че дигиталната и технологична революция в Стоматологията отдавна започна и за да останем в крак с времето, всеки един специалист в тази област трябва да се замисли дали е готов да бъде част от това бъдеще. Българските зъболекари трябва да адаптират своите начин си на работа, комуникация и мислене спрямо съвременните стандарти в медицината, гарантирайки за себе си и своите пациенти по-висока ефективност и по-високи и леснопредвидими и резултати.

Сподели