1-httpscommons-wikimedia-orgwikifilevenus_von_willendorf_front-jpg

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Вилендорфската венера – 11-сантиметрова статуетка, съхранявана понастоящем в Природоисторическия музей във Виена. Някои учени свързвят тази каменна фигурка с култа към плодородието и култа към продължаването на рода.

Сподели